PROFIL SPOLOČNOSTI

V oblasti životného prostredia sa naša spoločnosť zaoberá najmä posudzovaním vplyvov činností a strategických dokumentov na životné prostredie, monitoringom zložiek životného prostredia a poradenskou činnosťou. V oblasti architektúry sa zameriavame okrem iného na projektovanie stavieb a inžinierske činnosti.

názov spoločnosti CREATIVE, spol. s r.o.
sídlo Bernolákova 72 902 01 Pezinok
pevná linka 00421 033 643 10 22
rok založenia 1997
IČO 35 715 839
IČ DPH SK2020203493
bankové spojenie SLSP a.s.
IBAN SK3709000000000019187004