REFERENCES ENVIRONMENT

Agriculture Construction industry Consulting services Education and training services Energy Environmental Impact Assessment Environmental monitoring Facilities for sport and recreation Food industry Infrastructure Mining industry Other industries Prieskum Printing industry Strategic environmental assessment Strategic environmental assessment - documentation Strategic environmental assessment - Strategic documents Traffic infrastructure Waterwork industry
References are being loaded
contact person RNDr. Elena Peťková
phone contact 00421 903 259 534

REFERENCES ARCHITECTURE

V oblasti architektúry poskytujeme komplexné architektonické služby, máme skúsenosti s projektovaním pozemných stavieb, s manažmentom prípravy a realizácie stavieb na bývanie, priemyselných stavieb a dopravných stavieb.

Prehľad referencií pripravujeme

2013-2015

Polyfunkčný objekt Rohožník,  investor fyzická osoba – projekt pre UR a STP, inžinierska činnosť

2013-2015

TESCO Rohožník, investor fyzická osoba – projekt pre UR a STP, inžinierska činnosť

2013

INTrade s.r.o. – Rekonštrukcia ubytovne, Trnávka, Bratislava, projekt pre STP

2010-2013

Rodinné domy  Rusovce, Gaštanová alej, investori fyzické osoby – projekty pre UR a STP, inžinierska činnosť, realizácia/stavebný dozor

2009-2010

Environmentálne spracovanie plastových odpadov s výstupom ropných frakcií, Lieskovec, investor: Castor&Pollux, a.s., Bratislava,  výkon inžinierskej činnosti pozostávajúci zo získania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

2008-2009

Land of Legends, Bojnice – náučno zábavný park, investor: Castor&Pollux, a.s., Bratislava – výkon inžinierskej činnosti pozostávajúci zo získania územného rozhodnutia

2007

AUPARK Piešťany, investor: Aupark Piešťany, s.r.o., člen HB Reavis Group, výkon inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia

2007

Logistické centrum Bratislava – Svätý Jur, investor: HB Reavis Management, s.r.o.,  výkon inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

2006

Prevádzka na spracovanie kalov, investor: ECOREC Slovensko, spol s r.o., Pezinok, výkon inžinierskej činnosti pre rozšírenie závodu v Pezinku

2006

Eurovalley – priemyselný a technologický park (časť Plavecký Štvrtok, Malacky a Veľké Leváre),  investor: HB Reavis Management, s.r.o.,  výkon inžinierskej činnosti pre získanie územných rozhodnutí a stavebných povolení pre technickú infraštruktúru a cesty

contact person Ing. Ján Peťko
phone contact 00421 903 259 531