REFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Referencie sa načítavajú
kontaktná osoba RNDr. Elena Peťková
telefonický kontakt 00421 903 259 534

REFERENCIE ARCHITEKTÚRA

V oblasti architektúry poskytujeme komplexné architektonické služby, máme skúsenosti s projektovaním pozemných stavieb, s manažmentom prípravy a realizácie stavieb na bývanie, priemyselných stavieb a dopravných stavieb.

Prehľad referencií pripravujeme

2013-2015

Polyfunkčný objekt Rohožník,  investor fyzická osoba – projekt pre UR a STP, inžinierska činnosť

2013-2015

TESCO Rohožník, investor fyzická osoba – projekt pre UR a STP, inžinierska činnosť

2013

INTrade s.r.o. – Rekonštrukcia ubytovne, Trnávka, Bratislava, projekt pre STP

2010-2013

Rodinné domy  Rusovce, Gaštanová alej, investori fyzické osoby – projekty pre UR a STP, inžinierska činnosť, realizácia/stavebný dozor

2009-2010

Environmentálne spracovanie plastových odpadov s výstupom ropných frakcií, Lieskovec, investor: Castor&Pollux, a.s., Bratislava,  výkon inžinierskej činnosti pozostávajúci zo získania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

2008-2009

Land of Legends, Bojnice – náučno zábavný park, investor: Castor&Pollux, a.s., Bratislava – výkon inžinierskej činnosti pozostávajúci zo získania územného rozhodnutia

2007

AUPARK Piešťany, investor: Aupark Piešťany, s.r.o., člen HB Reavis Group, výkon inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia

2007

Logistické centrum Bratislava – Svätý Jur, investor: HB Reavis Management, s.r.o.,  výkon inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

2006

Prevádzka na spracovanie kalov, investor: ECOREC Slovensko, spol s r.o., Pezinok, výkon inžinierskej činnosti pre rozšírenie závodu v Pezinku

2006

Eurovalley – priemyselný a technologický park (časť Plavecký Štvrtok, Malacky a Veľké Leváre),  investor: HB Reavis Management, s.r.o.,  výkon inžinierskej činnosti pre získanie územných rozhodnutí a stavebných povolení pre technickú infraštruktúru a cesty

kontaktná osoba Ing. Ján Peťko
telefonický kontakt 00421 903 259 531