ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÍCTVO

Prípravná predprojektová činnosť

 • stavebné zámery verejných prác
 • investičné zámery
 • architektonické štúdie
 • komplexné výhľadové inžinierske dokumentácie a štúdie

Komplexné architektonické služby

 • architektonické návrhy
 • dokumentácia umiestňovania  stavieb
 • dokumentácia zmien stavieb
 • dokumentácia vnútorného vybavenia stavieb a exteriéru
 • dokumentácia rekonštrukcií a modernizácií budov
 • dokumentácia obnovy stavebných pamiatok

Projektový manažment v rozsahu

 • riadenie projektov
 • koordinácia čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinnými architektmi a inými špecialistami
 • výkon stavebného dozoru
 • výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb
 • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • investičné poradenstvo
 • inžinierska činnosť

REFERENCIE ARCHITEKTÚRA

V oblasti architektúry poskytujeme komplexné architektonické služby, máme skúsenosti s projektovaním pozemných stavieb, s manažmentom prípravy a realizácie stavieb na bývanie, priemyselných stavieb a dopravných stavieb.

Prehľad našich referencií
kontaktná osoba Ing. Ján Peťko
telefonický kontakt 00421 903 259 531